Vergoeding 2023

Verwijsbrief

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts, psychiater of specialist nodig. In de verwijsbrief dient het volgende vermeld te worden: verwijzing naar Generalistische Basis GGZ en het vermoeden dat er sprake is van DSM-V problematiek. De AGB-code van uw arts, handtekening en uw persoonlijke- en verzekeringsgegevens, inclusief BSN-nummer. De datum op de verwijsbrief moet voor de datum van het eerste consult zijn.

Als u niet door de huisarts wordt verwezen kunt u de consulten zelf betalen

Er zijn voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Er is geen contract met zorgverzekeraar Menzis.  U kunt de vergoeding van Generalistische Basis GGZ nalezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij de zorgverzekeraar. Zie ook pagina 'contracten zorgverzekeraars'.

Het totaal aantal minuten zorg (directe en indirecte tijd) wordt rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel is er een eigen risico van €385,- in 2023 voor alle zorg samen uit het basispakket. Er is geen eigen bijdrage voor psychologische zorg in 2023.

U komt voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V stoornis, bijvoorbeeld een angststoornis of depressie). De behandeling van werkproblemen (burn-out) relatieproblemen en aanpassingsproblemen wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Behandelingen voor klachten/problemen of behandelmethoden die niet voor vergoeding in aanmerkingen komen, worden apart gefactureerd. 

Mochten u na afronding van een behandeltraject opnieuw behandeling nodig hebben in hetzelfde jaar, dan kunt u zich opnieuw laten verwijzen door de huisarts. Bij het merendeel van de zorgverzekeraars wordt indien nodig ook een volgend behandeltraject vergoed.

   No-show tarief 95,00 euro

Tarief Onverzekerd Product

Voor consulten die buiten verzekerde zorg vallen, geldt een tarief van €95,00 per sessie. Dit bedrag geldt ook voor diegene die de behandeling zelf betaald.

Neurofeedback

Neurofeedback wordt niet vergoed uit de basisverzekering.